Obrazovanje

U Inđiji ima 10 osnovnih škola i 3 srednje škole, a sve mesne zajednice imaju predškolske ustanove. Dva državna najpoznatija univerziteta, beogradski i novosadski, su udaljeni samo pola sata vožnje. Opština Inđija svake godine ulaže znatna sredstva u opremanje škola, pa je, na primer, skoro u svim školama uvedena i informatička učionica.

Opštinsko rukovodstvo je odlučno u svojoj želji da se do 2008. godine uvede besplatni internet za sve građane Inđije, započinjući tako malu obrazovnu revoluciju. Trenutno, preko 10% populacije Inđije koristi regularno internet. Takođe je u planu da se, u skladu sa prilivom novih investicija, otvore i nova stručna školska odeljenja kako bi buduće generacije bile spremne za uspešan rad sa novim poslovnim izazovima.

GIMNAZIJA

Gimnazija u Inđiji je osnovana 30. maja 1966. godine odlukom Skupštine opštine Inđija. Zgrada Gimnazije je izgrađena sredstvima samodoprinosa stanovnika opštine Inđija, a zvanično je počela sa radom 01. septembra iste godine. Škola se nalazi u samom centru grada, u sastavu srednjoškolskog centra u Inđiji zajedno sa Tehničkom školom i školom za obrazovanje učenika za uslužne delatnosti. Zajedno sa tim školama koristimo gradsku sportsku halu, za izvođenje nastave i raznih takmičenja, kao i kotlarnica za grejanje. Škola svoje aktivnosti obavlja u jednoj zgradi ukupne površine 2300 m², od toga prostorija za nastavu 1071 m², i to samo u jednoj smeni (jer školski prostor koriste i učenici srednje škole «Dr Đorđe Natošević». Svake školske godine u školi se upiše nova četiri odeljenja prvog razreda i to dva odeljenja društveno-jezičkog smera a dva odeljnja prirodno-matematičkog. Ukupno školu pohađa svake školske godine oko 500 učenika u 16 odeljenja. U realizaciji vaspitno-obrazovnih zadataka učestvuje 36 profesora, svi sa visokom stručnom spremom i dva stručna saradnika – jedan stalno zaposleni pedagog i jedan šef računovodstva (diplomirani ekonomista), sekretar (diplomirani pravnik) i šest pomoćno tehničkih radnika. Direktor Gimnazije je Milan Predojević, profesor fizike. Veoma dobre rezultate učenici naše škole imaju pri upisu na fakultet, visoko su rangirani pri upisu na medicinu, informatiku, biohemiju, matematiku, što je rezultat dodatnog (primernog) rada i angažovanja profesora i učenika Gimnazije. Učenici Gimnazije osvajaju niz značajnih nagrada i priznanja na skoro svim nivoima takmičenja, kako u okviru nastavnih predmeta tako i u sportovima – bilo da se deca takmiče direktno za školu ili za klubove gde treniraju jer imamo veoma uspešnu saradnju sa klubovima i želimo da nam učenici budu i dobri đaci i uspešni sportisti. Najuspešniji rezultati su učešća na republičkim takmičenjima a i u sportu i osvajanje medalja na Balkanskom i Evropskom i svetskom prvenstvu u karateu. Treba istaći saradnju sa Prirodno matematičim fakultetom u Novom sdau odsek hidrobiologija i u okviru toga angažovanje učenika na istraživačkim radovima. U školi se organizuju predavanja iz matematike, biologije ( odsek za fiziologiju biljaka, departmana za biologiju) i drugih predmeta profesora Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Saradnja se odvija i sa Školom za talente u Sremskim Karlovcima tako što određen broj učenika Gimnazije svake godine pohađa pomenutu školu, kao i sa naučno istraživačkom stanicom u petnici koju pohađaju i profesori i učenici ove škole. Treba istaći i ulogu Gimnazije kao centra Pesničke škole talenata a takođe treba istaći i dugogodišnju literarnu aktivnost mnogih učenika. Umetnički izražaj u Gimnaziji kroz vid bogatog dramskog stvaralaštva imamo i kroz predstave «Svet», «Ljubinko i Desanka», «Lari Tompson», «Ujež», «Antigona»…. koje su izvođene i nagrađivane na mnogim nivoima takmičenja. Recitovanje kao umetnost je svoj vrhunski umetnički kvalitet potvrdilo u ovoj školi kroz interpretacije učenika Gimnazije, bivših, sadašnjih ali i budućih. Učenici i profesori Gimnazije su nosioci i učesnici brojnih kulturnih aktivnosti u gradu. Osnivanje Gimnazije u Inđiji i njeno dugogodišnje postojanje opravdano je veliki broj nekadašnjih učenika a sadašnjih lekara, profesora, advokata, doktora nauka, sudija, farmaceuta, ekonomista, pravnika, inženjera, stomatologa, reditelj, glumaca….. koji su stubovi društvenog, ekonomskog, kulturnog i političkog života ovog grada.

TEHNIČKA ŠKOLA MIHAJLO PUPIN

Tehnička škola Mihajlo Pupin je vaspitno-obrazovna, koja školuje učenike za područja rada mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika i saobraćaj. U ovoj školskoj godini nastavu pohađa 800 učenika u 29 odeljenja, a nastavu izvodi 63 profesora uz pomoć 12 pomoćno-tehničkih radnika.

Učionički prostor čini 10 kabineta, 4 specijalizovane učionice, 5 učionica opšte namene, fiskultirna sala i biblioteka, a izvođenje praktične nastave se zavodi u specijalizovanim radioničkim prostorima. po završetku četvorogodišnje škole izlaze mašinski tehničari, elektrotehničari energetike, elektrotehničari računara, a na putu je i generacija mašinskih tehničara za kompjutersko konstuisanje. Nakon trogodišnjeg školovanja diplomu stiču vozači motornih vozila, instalateri, elektroinstalateri, autoelektričari, bravari, automehaničari, autolimari, elektromehaničari za termičke i rashladne uređaje.

Osnovna orjentacija zaposlenih u ovoj školi je da se kroz timsku organizaciju teorijski i praktičnih predmeta, učenici osposobe za kvalifikovano obrazovanje zanimanja za koje su se opredelili i da se nakon školaovanja u našoj školi kompetentno uključe u rad ili nastave dalje školovanje na fakultetima i vašim školama.

Škola je inače pošela sa radom šk. 1961/62. godine i to kao Srednja tehnička škola «Mihajlo Pupin» sa dva odeljenja, koja su pohađala nastavu u prostorijama tadašnjeg Radničkog univerziteta. 1962. godine je sagrađena sadašnja školska zgrada, 1966. godine su osposobljene prve radionice, a 1988. godine je završena dogradnja i rekonstrukcija školskog prostora kojim škola trenutno raspolaže. Dalje osavremenjavanje školskog prostora, kabineta i učila zavisi naravno od materijalnih mogućnosti našeg osnivača i lokalne samouprave. Trenutno ne oskudevamao samo u idejama.
Vitrine u holu naše škole krase priznanja i pehari koje su osvojili naši učenici na raznim takmičenjima znanja i umenja.

Dođite i posetite nas!

SREDNJA ŠKOLA DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ

Srednja škola ’’ Dr Đorđe Natošević ’’ osnovana je 1997.godine kao stručna škola. Osnovana je sa ciljem da obezbedi kadar za tadašnje potrebe privrede Inđije. Škola je od svog osnivanja obrazovala sledeće profile: ženski frizer, muški frizer , trgovac, kuvar, konobar, konfekcionar-krojač, galanterista, konfekcionar kože i krzna.
Škola se nalazi u samom centru grada , u zgradi koju koristi zajedno sa Gimnazijom.Kada je osnovana škola je brojala 331 učenik u 9 odeljenja i 35 nastavnika. Danas je ovo moderna škola koja broji blizu 600 učenika u 21 odeljenju i 52 nastavnika. Škola poseduje učionice i kabinete za realizaciju opšte-obrazovnih predmeta, kabinet za računarstvo i informatiku, kabinet za računovodstvo,savremenu poslovnu korespodenciju i poslovnu informatiku, kao i kabinete za relizaciju praktične nastave i vežbi. Škola takođe poseduje fiskulturnu salu, biblioteku, zbornicu kao i mogućnost korišćenja Sportske hale za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja.
U skladu sa modernim tendencijama razvoja privrede naše opštine i škola se prilagođavala aktuelnoj situaciji s’ciljem da učenicima pruži mogućnost dobre obučenosti, a samim tim pruži im šansu za zapošljavanje ali i dalje usavršavanje u struci.
Danas škola upisuje učenike u sledeće obrazovne profile:
– trgovac,
– kuvar,
– konobar,
– konfekcionar-krojač,
– muški frizer,
– ženski frizer
u trogodišnjem trajanju ,
– ekonomski tehničar
– turistički tehničar
– tehničar modelar odeće
u četvorogodišnjem trajanju.

Obrazovni profil trgovac omogućava sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti trgovine i ekonomije. Teorijska nastava se odvija u školi, a praktična nastava u prodavnicama različitog tipa. Stručni predmeti su : ekonomika trgovine, poznavanje robe, psihologija, trgovinsko poslovanje i praktična nastava. Po završetku školovanja učenici su sposobni za rad, a mogu i nastaviti školovanje na Višim školama , što je velika prednost.
Za obrazovni profil kuvar svake godine raste interesovanje učenika, a škola se potrudila da im obezbedi kvalitetnu nastavu kako iz opšte-obrazovnih predmeta tako i u okviru stručnih predmeta : kuvarstvo sa praktičnom nastavom, ekonomika i organizacija preduzeća, osnovi turizma i ugostiteljstva, higijena i prva pomoć, psihologija i poznavanje robe. Ništa manje interesovanje nije ni za obrazovni profil konobar u okviru koga se izučavaju sledeći stručni predmeti : usluživanje sa praktičnom nastavom, ekonomika i organizacija preduzeća, osnovi turizma i ugostiteljstva,turistička geografija, higijena i prva pomoć, psihologija , poznavanje robe i strani jezik II . Praktična nastava se obavlja u školskom kabinetu i u ugostiteljskim objektima. Učenici škole, već tradicionalno , po završetku škole vrlo lako pronalaze posao ali se i upisuju dalje u Više škole.

Obrazovni profil trgovac omogućava sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti trgovine i ekonomije. Teorijska nastava se odvija u školi, a praktična nastava u prodavnicama različitog tipa. Stručni predmeti su : ekonomika trgovine, poznavanje robe, psihologija, trgovinsko poslovanje i praktična nastava. Po završetku školovanja učenici su sposobni za rad, a mogu i nastaviti školovanje na Višim školama , što je velika prednost.
Za obrazovni profil kuvar svake godine raste interesovanje učenika, a škola se potrudila da im obezbedi kvalitetnu nastavu kako iz opšte-obrazovnih predmeta tako i u okviru stručnih predmeta : kuvarstvo sa praktičnom nastavom, ekonomika i organizacija preduzeća, osnovi turizma i ugostiteljstva, higijena i prva pomoć, psihologija i poznavanje robe. Ništa manje interesovanje nije ni za obrazovni profil konobar u okviru koga se izučavaju sledeći stručni predmeti : usluživanje sa praktičnom nastavom, ekonomika i organizacija preduzeća, osnovi turizma i ugostiteljstva,turistička geografija, higijena i prva pomoć, psihologija , poznavanje robe i strani jezik II . Praktična nastava se obavlja u školskom kabinetu i u ugostiteljskim objektima. Učenici škole, već tradicionalno , po završetku škole vrlo lako pronalaze posao ali se i upisuju dalje u Više škole.
Obrazovni profil konfekcionar-krojač veoma je interesantan pre svega ženskoj populaciji učenika jer je u pitanju struka koja pruža mogućnost kreativnog rada i razmišljanja. Plan i program obrazovanja ove struke obuhvata sledeće stručne predmete: tehnologija tekstila , tehnologija odeće, organizacija proizvodnje, praktična nastava, konstrukcija odeće, tekstilna vlakna i osnovi mašinstva i elektrotehnike.Praktična nastava se obavlja u savremenom specijalizovanom kabinetu (opremljenom uz pomoć Američke fondacije za razvoj-ADF i Opštine Inđija) koji raspolaže sa 15 novih industrijskih šivaćih mašina, 2 specijalne šivaće mašine za obradu ivica odevnog predmeta, vetrikalnim nožem za krojenje kao i parnom peglom velikog kapaciteta. Diploma ove struke otvara brojne mogućnosti ali je većini najprivlačnija mogućnost samostalnog obavljanja delatnosti otvaranjem krojačkih radnji.

Među najpopularnijim trogodišnjim obrazovnim profilima u školi su ženski frizer i muški frizer.Učenicima je omogućeno da prate sledeće stručne predmete :praktična nastava sa tehnologijom rada, osnovi anatomije i fiziologije, osnovi dermatologije, higijena i prva pomoć, poznavanje materijala, estetika struke, knjigovodstvo i psihologija. Praktična nastava se obavlja u specijalno opremljenom kabinetu – frizerskom salonu. Škola se naročito ponosi vrlo značajnim rezultatima na republičkim takmičenjima učenika frizera poslednjih nekoliko godina. Mogućnosti zapošljavanja su brojne, a učenicima se takođe otvaraju vrata daljeg školovanja, sticanje V stepena , zvanja kreator muške ili ženske frizure.
Od školske 2004/2005.godine škola obrazuje i jedan od najatraktivnijih četvorogodišnjih obrazovnih profila ekonomski tehničar. Interesovanje za ovaj smer je veliko i upisuju ga uglavnom odlični đaci koji imaju nameru da nastave školovanje. Škola im pruža obimna znanja kroz savremene metode učenja.
Učenici naše škole redovno postižu visoka mesta na brojnim zonskim i republičkim takmičenjima, zapaženi su na literarnim i likovnim konkursima kao i sportskim takmičenjima.
Programom rada za 2004/2005. školsku godinu predviđeno je dalje unapređenje obrazovno-vaspitne delatnosti. Insistiraće se na poboljšanju materijalno-tehničkih uslova škole. Nastaviće se nabavka nastavnih sredstava po savremenim normativima. Posebna pažnja će i u narednom periodu biti posvećena obezbeđenju potrebnog prostora i dodatnom opremanju kabineta za izvođenje praktične nastave i vežbi. Nastaviće se i sa poboljšanjem uslova za izvođenje nastave opšteobrazovnih predmeta. Srednja škola ’’ Dr Đorđe Natošević ’’ pratiće i dalje razvoj privrede Inđije i pripremaće kadrove u skladu sa potrebama Opštine. U tom smislu u toku je procedura za otvaranje još jednog vrlo atraktivnog četvorogodišnjeg obrazovnog profila turistički tehničar kako bi se išlo u korak sa tendencijama razvoja turizma Opštine Inđija . Učenici ovog obrazovnog profila bili bi nosioci razvoja turizma a imali bi velike šanse za zapošljavanje kako u Opštini tako i u celoj zemlji kao i za nastavak školovanja.

OŠ DUŠAN JERKOVIĆ

U centru grada na najlepšem mestu Inđije na uglu dve poznate ulice,smeštena je osnovna škola «Dušan Jerković», koja svojim zdanjem i veličinom dominira ovom prostoru još iz druge polovine XIX veka. Prema izvorima iz školskog letopisa sadašnja stara zgrada škole sagrađena je negde oko 1867. godine, bila je namenjena školovanju nemačke dece na nemačkom jeziku i sa nastavnicima nemačke nacionalnosti. Tako je bilo sve do 1944. godine.

Posle evakuacije nemačkog stanovništva iz Inđije i pobede nad fašizmom u periodu od septembra 1944. godine. Do juna 1945. godine u školi je bila bolnica. Adaptacijom i popravkom škola je zakoračila u novi život 1. Septembra 1945. godine osnovna četvororazredna škola sa 550 učenika. Godine 1949 prerasta u osmogodišnju školu koja dobija naziv «Osmogodišnja škola broj 2».

Svoje ime koje i danas nosi škola je dobila 1959. godine na predlog nastavnika i roditelja, to je ime učitelja, narodnog heroja II svetskog rata, legendarnog komandanta iz bitke na Kadinjači.

Iz godine u godinu rastao je broj učenika I nastavnika, uslovi za rad su bili teški, školske 1961/62. godine školu pohađa 1250 učenika, ona se deli tako što 20 odeljenja sa nastavnim osobljem prelazi u zgradu ZDOP-a do izgradnje OŠ « Jovan Popović».

Inđija se brzo širila i izgradnja novog dela naše škole postoje neminovnosti, 1968. godine dograđen je novi deo zgrade kao i fiskulturna sala.

Pređeni put od četvororazredne škole do današnje OŠ «Dušan Jerković» nije ni malo lak.

Gotovo 60 godina je vreme u kome može da se da ocena jedne vaspitne institucije. Naša škola je danas široko okrenuta društvenoj sredini, saradnji sa porodicom…. Ona korača u budućnosti, ali kako?

Ove školske godine upisano je 975 učenika raspoređeno u 39 odeljenja matične škole. U 2 izdvojena kombinovana odeljenja u Jarkovcima imamo 24 učenika, od prvog do četvrtog razreda.

Kroz nastavu naše škole prošlo je preko stotinu nastavnika a trenutno u procesu realizacije GPR-a škole učestvuje 58 nastavnika, direktor škole, psiholog i pedagog.

Svoja interesovanja, kreativnost i mogućnost za dodatne vannastavne aktivnosti učenici izražavaju u radu 34 sekcije, Dečjeg Saveza Škole, podmlatka Crvenog krsta, preko programa za razvoj, mir i toleranciju, esetskog uređenja škole i ekološke zaštite životne sredine, program realizacije Bukvara dečjih prava, školskog marketinga, programa zdravstvene zaštite i aktivnosti za sprečavanje devijatnog i delikventnog ponašanja učenika osnovne škole.

Saradnja škole i društvene sredine ostvaruje se tradicionalno dobro. Učenici će svojim učešćem obogatiti sve javne manifestacije organizovane na nivou grada.

Škola ostvaruje saradnju sa Crvenim krstom, Domom zdravlja, Centrom za socijalni rad, OUP-om, SO Inđija, PU «Boško Buha», drugim osnovnim i srednjim školama, preduzećima, medijima.

Saradnja sa roditeljima kroz realizaciju roditeljskih sastanaka, individualnih kontakata odeljenskog starešine i stučnih saradnika škole, a sve u cilju suzbijanja negativnog ponašanja učenika koji su preduslov za razvoj maloletničke delikvencije.

Škola radi u dve smene. Svake školske godine značajna materijalna sredsva se investiraju u inovaciju nastavnih sredstava i učila, nabavku knjiga za školsku biblioteku i estetsko uređivanje školskog prostora.

Donacijom ADF-a, sredstvima SO Inđija i škole opremljen je informatički kabinet škole, napravljena ekološka učionica.

U školi se praznuje 25. Septembar – Dan Škole i 27. Januar – Dan Svetog Save.

U školi se izučavaju dva strana jezika: engleski i nemački. Na opštinskim, okružnim i republičkim takmičenjima organizovanim od Ministarstva prosvete i sporta učenici naše škole uvek ostvaruju zapažene rezultate, tako da se za OŠ « Dušan Jerković» Inđija zna i izvan naše opštine. ( sportske sekcije, dramska sekcija, TO).

Škola je uključena u proces školskog razvojnog planiranja i tim povodom oformljen je tim koji okuplja učenike, članove kolektiva i lokalnu zajednicu.

U okviru školskog razvojnog plana napisan je predlog projekata kojim se aplicira kod Svetske banke za sredstva kojima će se finansirati nastavne i vannastavne aktivnosti.

OŠ PETAR KOČIĆ

Jedan od najstarijih obrazovno-vaspitnih ustanova u našoj opštini. Osnovana je 1782.godine. Školska zgrada se nalazila pored srpske pravoslavne crkve preko puta sadašnjeg školskog objekta. Sve do 1887. godine škola je imala jedno odeljenje i jednog učitelja, a od te godine dva učitelja, a od te godine dva odeljenja i dva učitelja. Prva školska zgrada porušena je 1847. godine sazidana je sadašnja stara škola, a to su danas radionice za praktičnu nastavu srednje škole «Mihajlo Pupin» u Inđiji.
Današnji školski objekat građen je u tri navrata – 1937/38. godine ( izgrađeno je 8 učionica sa pomoćnim prostorijama), posle Drugog svetskog rata, tačnije 1964/65. godine dograđeno je još 6 učionica, a 1971/72. godine konačno je uobličen današnji izgled škole dogradnjom kabineta za fiziku, hemiju, biologiju, radionicu za tehničko obrazovanje i fiskulturne sale. Škola je 2003. godine renovirana uz pomoć ADF-a i SO Inđije. Godine 1959. škola dobija naziv «Petar Kočić» po književniku i borcu za prava Srba.
OŠ «Petar Kočić» danas ima 991 učenika u 40 odeljenja – 20 odeljenja razredne nastave ( od I do IV razreda) i 20 odeljenja predmetne nastave ( V do VIII razreda). Od 20 modeljenja razredne nastave 16 odeljenja prati nastavu u centralnoj školi u Inđiji, a 4 odeljenja razredne nastave u izmeštenom odeljenju u naselju Ljukovo.
Danas je u školi radno anganožovano ukupno 74 radnika – 51 u nastavi ( 1 doktor, 20 profesora i 32 nastavnika predmetne i razredne nastave), 2 stručna saradnika ( pedagog, defektolog-logoped), direktor, po jedan finansijski radnik i radnik u administraciji, domar, dve kuvarice, osam pomoćno – tehničkih radnika.
Što se slobodnih aktivnosti tiče naša škola je prepoznatljiva po uspešnom radu brojnih sekcija. Ovde ističem naročito dramsku i recitatorsku, a u okviru sportskih streljačku, odbojkačku, košarkašku i sekciju u malom fudbalu.
Dramska sekcija škole je za poslednjih 20 godina 15 puta bila proglašena za najbolju u opštini i zopi i isto toliko učestvovala na Majskim igrama u Bečeju (ranije Smotri scenskog stvaralaštva dece Vojvodine, a danas Srbije).
Zahvaljujući uspesima sportskih sekcija škola je dve godine proglašavana za najbolji sportski kolektiv u Sremu, te joj je dva puta dodeljivana plaketa Sremskih novina « Sportisti Srema» u konkurenciji osnovnih škola.
Što se tiče individualnih uspeha i nagrada na takmičenjima od opštinskog do republičkog nivoa, u naučnim disciplinama i programerskim predmetima, literarnim i likovnim konkursima, one su brojne i nemoguće ih je sve nabrojati.
Godine 1971. godine školi je dodeljeno priznanje – Oktobarska nagrada grada Inđije, 1978. godine za uspehe u obrazovnom – vaspitnom radu, školi je dodeljeno regionalno priznanje «Dušan Vukasović Diogen»
I danas u 2004. godini i dalje smo prepoznatljivi po uspešnom vaspitno – obrazovnom radu.

OŠ JOVAN POPOVIĆ

Osnovna škola «Jovan Popović» je «najmlađa» škola u gradu. Osnovana je 01.01.1962.godine. Nalazi se u južnom delu Inđije pored starog puta Beograd-Novi Sad. Smeštena je na najlepšem mestu u gradu, sa parkom i sportskim terenima ukupne površine 7410,00m². Stabla topola, lipa, crnog i belog bora, jablana, bukovi, čak i dva stabla ginka, pre mnogo godina zasadili su prvi nastavnici i učenici škole. Na svakog učenika dolazi 14,73m² zelene površine. Ekologija je i razvojni prioritet Škole, sa akcentom na zaštiti čovekove okoline.

Školska zgrada se prostire na 2578m², što je za skoro 500m² više u odosu na 1964. godinu kada je zgrada sagrađena. U periodu od 2000-2004. godine završeni su radovi na dogradnji škole, čime je dobijeno tih 500m² korisnog prostora. Izvršena je i rekonstrukcija fiskulturne sale u koju je postavljen terafleks pod, što je doprinelo još efikasnijem održavanju sale i stvaranju optimalnih uslova za nastavu fizičkog vaspitanja i onoj deci koja imaju problema sa disajnim organima. Rekonstruisan je sistem grejanja, opremljeni informatički kabinet i đačka kuhinja.

Uprava Škole je dugi niz godina ulagala velike napore da se škola opremi savremenim nastavnim sredstvima. Sada školska biblioteka raspolaže sa 8750 naslova, a školska medijateka sa 1200 jedinica neknjižne građe. Škola ima letnju pozornicu i letnju učionicu.

OŠ «Jovan Popović» u čkolskoj 2004/2005.godini ima 503 đaka u 23 odeljenja i dve pripremne grupe za školu. Nastava se izvodi na srpskom jeziku, u dve smene, a izvodi je 32 nastavnika. Škola poseduje 15 specijalizovanih učionica, informatički kabinet, biblioteku i čitaonicu. Pored redovne nastave, realizuju se i izborni predmeti: verska nastava, građansko vaspitanje, čuvari prirode, ruka u testu i narodna tradicija. Obeležavaju se Dan škole, Savindan, Dečija nedelja, Škola učestvuje na Majskim igrama, organizuje brojne humanitarne akcije i već tradicionalni Novogodičnji vašar. Realizuju se sledeći programi: Zdrava škola, Znanjem protiv SIDE, Bukvar dečijih prava, Bezbedno dete i Profesionalna orjentacija.

U Školi su organizovane brojne sekcije i vannastavne aktivnosti, a omiljene su žurke svakog drugog petka. O trudu učenika i nastavnog osoblja svedoče značajne nagrade i priznanja na svim nivoima takmičenja literarnih i likovnih radova, recitatora, dramskog stvaralaštva, sporta, prirode i društvene grupe predmeta, horskog pevanja, orkestra, tehničkog vaspitanja..Diogenova nagrada dodeljena je Dragutinu Jagodiću, nastavniku likovne kulture i Ivanki Vuković, nastavici srpskog jezika,koja je nosilac Zlatne značke za rad.

Škola je dva puta dobila Oktobarsku nagradu, više puta odavana su joj priznanja za estetsko uređenje i rad Đačke zadruge «Mladost». Tri koleginice su nagrađene Svetosavskom poveljom SO Inđija: Zečević Nada, nastavnica muzičke kulture, Snežana Erlauer, učiteljica, i Mirjana Krtolica, nastavnica srpskog jezika. Škola je prva u gradu, nakon 50 godina, organizovala Svetosavsku akademiju 1992. godine.

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team